Loading color scheme

Medizinische Universität Innsbruck, Leitung OÄ Dr. Irmgard E. Kronberger
PreCongress Course des Österr. Chirurgenkongresses: Programm
Anmeldung: Birgit.Heuschneider@tirol-kliniken.at
max. Teilnehmerzahl: 8 !

Update Beckenbodenerkrankungen 2019
Medizinische Universität Wien, Leitung: Stefan Riss, Stanislaus Argen, Engelbert Hanzal; Programm
Registration: martina.veit@meduniwien.ac.at